loading...

Volg ons op Facebook Volg ons op LinkedIn Volg ons op Twitter Alles over duurzaam en milieu
  

Youngtimers en het milieu

 

De laatste tijd is er (terecht!) veel te doen over natuur en milieu. Door verschillende bronnen te raadplegen, zijn we tot de onderstaande samenvatting gekomen. We doen ons best om de pagina zo actueel mogelijk te houden. Klik op de informatielogo's voor de deelonderwerpen of scroll naar beneden om alles te lezen.

 

 Klik hier voor het verschil tussen CO2 en NO2 Verschil CO2 en NO2  Klik hier voor externe milieu links Volg de ontwikkelingen (links naar andere sites)
 Klik hier voor informatie over duurzaam gebruik Duurzaam gebruik milieuvriendelijkst  Klik hier voor nationale versus internationale ontwikkelingen Nationaal en internationaal
 Klik hier voor informatie over CO2 compensatieprogramma's Co2 compensatieprogramma's  Klik hier voor informatie over roettax en slurptax Roettax en slurptax
 Klik hier voor informatie over grote steden Milieuplannen grote steden  Klik hier voor informatie over hybrides en elektrische auto's Hybrides en elektrische auto's
 Klik hier voor informatie over indeling van euronormen Vuistregels voor Euronormen  Klik hier voor informatie over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving Rapport Planbureau voor de leefomgeving

 

Veel Oldtimers en Youngtimers zijn liefhebbersauto's, worden hobbymatig gebruikt en rijden dus maar weinig. Met die gedachte in het achterhoofd relativeerde Dr. Ulrich Bez, de CEO van Aston Martin de discussie met de opmerking dat de uitstoot niet in gram per kilometer uitgedrukt zou moeten worden, maar per jaar en daar zit natuurlijk wel veel in! Maar goed, hoe zit nu in Nederland?

 

 

Klik hier en bereken meteen uw premie!

 

 

Verschil koolstofdioxide CO2 en stikstofdioxide NO2

  

Als je het hebt over luchtkwaliteit moet je onderscheid maken tussen CO2 en NO2. De uitstoot van CO2 geeft met name aan hoe (on)zuinig een auto is en de uitstoot van NO2 geeft meer dan CO2 aan hoe schoon of vies een auto is.

 

De bekende energielabels die u in de showrooms vindt, tonen de CO2-uitstoot en geven dus feitelijk aan hoe zuinig de betreffende auto is ten opzichte van de zuinigste auto in die klasse. Het energielabel geeft dus niet aan hoe vervuilend een auto is!

 

Een Porsche Panamera Hybrid bijvoorbeeld, heeft een CO2 uitstoot van 159 g/km en rijdt gemiddeld 1:12,8 en daarmee scoort hij het beste in zijn klasse. Daarom heeft de Porsche een A-label, maar het zijn praktijkwaardes die de gemiddelde youngtimer ook gewoon haalt.

 

 

Wist u dat: duurzaam gebruik is het milieuvriendelijkst! 

 

Wilt u dus weten hoe schoon of vies een auto is, dan moet u met name kijken naar de uitstoot van stikstof. Overweegt u een youngtimer? Denk dan hier maar eens over na:

 

Natuurlijk is het milieu "hot", maar het is wel goed om te weten dat maar 3,5% van de totale NOx uitstoot wordt veroorzaakt door het gebruik van de auto (uitlaatgassen)! Het produktieproces van de auto (26%) en de productie van brandstoffen (70%) zorgen voor de meeste uitstoot (bron: Mercedes-Benz). Dat plaatst de hele milieudiscussie in relatie tot oudere auto's natuurlijk wel in een ander daglicht.

 

Ergo: als je kiest voor een Youngtimer met een geregelde katalysator of roetfilter in plaats van een nieuwe auto dan ben je wel degelijk milieubewust en verantwoord bezig. Je draagt om te beginnen al bij met 26% reductie (!) en het is natuurlijk ook gewoon leuk om ons cultureel erfgoed in stand te houden!

 Klik hier en bestel de gratis sticker!

Wilt u meer weten over dit onderwerp dan is het zinvol om het "Dust to Dust Automotive Energy Report" te raadplegen dat is gemaakt door het Amerikaanse onderzoeksbureau "CNW Marketing Research". In de populaire versie van het rapport is het totale energieverbruik van auto's uitgedrukt in dollars per gereden mile en daaruit blijkt dat qua uitlaatgasemissies schone hybrides ongunstig scoren, met name door het energie-intensieve produktieproces van de accupakketten. Het engelstalige rapport is hier Klik hier voor het "Dust to Dust Automotive Energy Report" als PDF te downloaden (neem de tijd: 458 pagina's en 3 MB).

 

Daarnaast heeft ook de Nederlandse professor Bert van Wee (verbonden aan de TU Delft) wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de invloed van oude auto's op het milieu. Uit de publicatie "Environmental impact of scrapping old cars" blijkt dat het het slopen van oude auto's met een katalysator en ze vervangen door nieuwe, een nadelig effect heeft op het energieverbruik en de uitstoot van vervuilende stoffen.

 

Dit omdat het produceren van nieuwe auto's veel meer energie kost en uitstoot met zich meebrengt, dan het berijden van oude auto's. En als de auto's niet voorzien zijn van een katalysator is er veruit de meeste winst te behalen door zo'n katalysator alsnog te monteren. Eigenlijk zoals dat in Duitsland al jarenlang met belastingmaatregelen wordt gestimuleerd. Dit eveneens engelstalige rapport is hier Klik hier voor het rapport "Environmental impact of scrapping old cars" als PDF te downloaden (7 pagina's).

 
Teksten van Han, klik hier voor de actualiteit op de blog Auto & Politiek

 

 

Co2 Compensatiecertificaat

 

Natuurlijk kunt u ook zelf het initiatief ter hand nemen om de opwarming van de aarde te reduceren. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan het CO2 compensatieprogramma van Climate Care.

Klik hier om naar Climate Care te gaan 

Deze organisatie verzorgt ondermeer voor Landrover en Jaguar de compensatieprogramma's. Als u daar een nieuwe auto koopt dan  ontvangt u van de fabrikant een certificaat als bewijs dat er gedurende  de eerste drie jaar en maximaal 75.000 kilometer wordt deelgenomen aan CO2 reductieprojecten van Climate Care.

 

Maar u kunt uw footprint ook zelf, op individuele basis afkopen. Klik hier Klik hier om naar Climate Care te gaan of op de afbeelding van Climate Care om naar hun site te gaan en de daad bij het woord te voegen.

 

 

 

Milieuplannen Utrecht en Amsterdam

 

Met ingang van 1 januari 2015 zijn dieselauto's met een eerste kentekenregistratie van voor 1 januari 2001 (dus bouwjaar 2000 of ouder) niet meer toegestaan in het centrum van Utrecht. Klik hier Klik hier voor een plattegrond van de milieuzone voor een plattegrond van de milieuzone en klik hier voor een kentekencheck Klik hier voor een kentekencheck. Bekeurd wordt er echter pas met ingang van 1 mei 2015 omdat de formaliteiten met de verkeersborden niet op tijd zijn geregeld.

 

De invoering van de Utrechtse milieuzone is opmerkelijk: in navolging op de aangepaste regelgeving in veel Duitse steden had Amsterdam enkele jaren geleden als eerste gemeente in Nederland haar plannen m.b.t. het weren van vervuilende auto’s gelanceerd. Dat plan verdween in de gemeentelijke prullenbak:

 

Aanvankelijk zouden auto’s van voor 1992 uit de stad geweerd worden; dit plan werd weer ingetrokken. Vervolgens wilde het college van B&W per eind 2009 enkel nog auto’s binnen de ring A10 toelaten die voldoen aan de Euronorm 1 (benzineauto’s) en Euronorm 2 (diesels). Op 8 mei 2009 werd bekend dat deze maatregelen uit het plan "Voorrang voor een Gezonde Stad" ook zijn afgeblazen.

 

Overigens berekende ingenieursbureau Goudappel Coffeng al bij aanvang van de discussie dat er met de oude auto's veel minder gereden wordt en dat het uitsluiten van die groep niet noemenswaardig bijdraagt aan de luchtkwaliteit in de binnenstad en nader onderzoek door TNO in Nederland  en de ervaring met milieuzones in Duitsland, bevestigt deze bevinding van Goudappel Coffeng.

 

Zoals dat overigens ook in Duitsland geregeld is, was er bij de Nederlandse plannen sprake van dat de fiscaal erkende oldtimers bij de milieumaatregelen buiten beschouwing zouden worden gelaten. Klik hier op het informatielogo om meer te weten te komen over de oldtimerregeling Klik hier voor informatie over de oldtimerregeling.

 

"Den Haag" heeft besloten dat er ook geen milieuzones komen voor personenwagens en lichte bestelauto's in andere grote steden. De milieuzones voor vrachtwagens die veel grote steden hebben ingesteld, blijven wel gehandhaafd.

 

 

Hoe kan je zien of een auto voldoet aan welke Euronorm?

 

In tegenstelling tot bijvoorbeeld in Duitsland, moet de koppeling van het exacte type auto aan de Euronorm in Nederland nog gebeuren. Tot die tijd kan dus niet altijd met absolute zekerheid worden bepaald of een bepaald type personen- of bestelauto voldoet aan Euronorm 2.

 

De volgende vuistregels kunnen wel worden gehanteerd:

  • Benzine- en LPG-auto's met datum eerste toelating (bouwjaar) van 1993 of jonger voldoen aan de Euronorm 2.
  • Benzineauto's van 1992 of ouder met de aantekening U9 , K6-G , K9-G op hun kentekenbewijs, hebben een geregelde katalysator en voldoen evenzeer aan de Euro 2 norm.
  • Dieselauto's met datum eerste toelating (bouwjaar) van 1997 of jonger voldoen aan de Euronorm 2 en zijn ze ouder en hebben ze een roetfilter dan is dat ook weer het geval.

Vrijwel alle auto’s van Aaben Youngtimers voldoen aan de Euro2-norm. Dat betekent in het geval van een benzinemotor een groene duitse umweltplakette en in het geval van een diesel kan dat een rode, gele of groene sticker impliceren. Daar is het emissie-sleutelnummer dat op het "Fahrzeugschein" staat leidend. Meer info daarover vindt u op de site van de ADAC (de duitse ANWB) Klik hier voor info van de duitse ADAC.. Vraag in het geval van een import-auto dus altijd naar een kopie van het volledige duitse kentekenbewijs!

 

Als u over een specifieke auto vragen heeft, helpen we u graag verder! Maar waarschijnlijk worden uw vragen al beantwoord als u nog even verder leest.

 

   

Volg de ontwikkelingen

 

De plannen zullen (door) links en rechts nog wel aangepast worden. De actualiteit kun je prima volgen via de volgende links:

 

 

Expertise Centrum Milieuzones

 

Duidelijke informatie over hoe het allemaal in Duitsland zit met de Umweltplakette van Tüv-Nord

 

Fuelswitch; een interessante site met alles over het rijden op aardgas

 

En ook op CNG Net leest u het nodige over aardgas als brandstof

  

 

Nationaal en Internationaal

 

Het kabinet had erg veel moeite met de eigenhandige, maar ondertussen afgeblazen, maatregelen van Gemeente Amsterdam. Enerzijds omdat het effect van de maatregelen verwaarloosbaar zou zijn, maar anderzijds omdat als alle gemeentes hun eigen maatregelen gaan invoeren, het in Nederland één grote "milieu-lappendeken" wordt waarbij niemand meer weet met welke auto hij in welke stad mag rijden. 

 

In Nederland moet de indeling in Euronormen nog verder worden uitgewerkt, maar in Duitsland is dat al jaren geleden vastgesteld. Op iedere Duitse KFZ-brief (het Duitse kentekenbewijs) is gewoon af te lezen onder welke Euronorm de betreffende auto valt. Als een auto volgens het Duitse kentekenbewijs bijvoorbeeld al een Euronorm 2 classificatie heeft, zou het wel heel onwaarschijnlijk zijn als deze in Nederland anders wordt ingedeeld; het is immers een Euronorm. Het ligt daarom voor de hand dat de in het buitenland reeds bestaande koppeling tussen auto's en Euronormen in Nederland wordt overgenomen.

 

Overigens, ook uit een in 2013 in Duitsland gepubliceerd onderzoek is gebleken dat het effect van de "Umweltplakette" minimaal is Klik hier voor het Duitse onderzoekrapport. Na het weren van de oude, zogenaamd vervuilende auto's is bijvoorbeeld in München op verschillende plaatsen de hoeveelheid fijnstof gemeten en slechts op één plek is een uiterst minimale verbetering geconstateerd. Daarnaast blijkt uit gegevens van de ADAC (de Duitse ANWB) dat de samenstelling van het wagenpark in steden waar nog niet met milieuzones gewerkt wordt, niet wezenlijk verschilt van die in steden waar de zones wel zijn ingevoerd Klik hier voor het onderzoek van de ADAC. In Hamburg bijvoorbeeld - waar geen milieuzones zijn - rijden meer auto's met een groene sticker rond (89,7% van het wagenpark) dan in München (88,9% van het wagenpark) waar ze al wel zones hebben. En in Hamburg heeft 3,2% van het wagenpark überhaupt geen sticker, terwijl dat in München nog altijd om 4,3% gaat. Dank aan Autoweek weblogger Cornelis Kit voor deze gegevens.

 

     
  Klik hier voor contact met Han Terneldeli van Aaben Youngtimers Klik hier om in te schrijven voor de gratis nieuwsbrief
Als Aaben Youngtimers uw auto invoert, moet zij het buitenlands kentekenbewijs bij de RDW inleveren om een Nederlands exemplaar te kunnen krijgen, maar natuurlijk krijgt u er bij de aflevering een kopie van mee zodat u de milieuvriendelijkheid en de historie van uw auto kunt aantonen. Wel zo'n prettig idee.

 

 

Roettax en Slurptax

 

Enfin, er gebeurt genoeg op het gebied van milieu. Zo wordt er ondertussen ook nog gesproken over zaken als roettax en slurptax. Maar die zijn alleen van toepassing op auto’s die na 1 februari 2008 (roettax) en 1 april 2008 (slurptax) voor het eerst tot het verkeer zijn toegelaten (datum eerste toelating op het kentekenbewijs). Dat speelt dus niet bij Youngtimers en da’s mooi meegenomen natuurlijk!

 

 

Hybrides en elektrische auto's: verder kijken dan je neus lang is

 

Al enige jaren zijn de hybrides in opkomst en ondertussen zijn de eerste volledig elektrische auto's op de markt (hybrides zijn auto's waarbij de benzine- of dieselmotor wordt gecombineerd met elektrische aandrijving zoals dat bij de Toyota Prius het geval is). Deze ontwikkeling is politiek gewenst en het gebruik wordt dan ook fiscaal beloond door weinig of geen wegenbelasting en een lagere bijtelling, maar de produktie van deze auto's is sterk vervuilend!

 

Het gebruik van deze auto's leidt tot minder uitstoot van koolstofdioxide en stikstofdioxide in ons land, maar wereldwijd is de vervuiling enorm, met name door de productie van omvangrijke batterijpaketten die deze auto's nodig hebben. Geen fabrikant kan bovendien aangeven hoelang ze meegaan hoeveel vervanging van die accu's in de toekomst gaat kosten. De politiek zou er verstandig aan doen om verder te kijken dan haar neus lang is en de relevante wetenschappelijke onderzoeken serieus te nemen.

 

In Carros Magazine nummer 7 van eind 2011 vatte architect Sjoerd Soeters de ontwikkeling van elektrische auto's goed samen. Gevraagd naar zijn mening over deze vernieuwende ontwikkeling antwoord hij: "Evengoed een tragische vergissing. En we weten het allemaal. Een politiek fout model. De grondstof en materiaalintensieve productie van dat soort auto's, gevoegd bij de extra energiebehoefte, te leveren door extra bruinkool- of kerncentrales, zorgen ervoor dat de energieketen langer wordt. En vuiler. Maar het gaat blijkbaar om wat anders: het verplaatsen van het probleem".

 Klik hier voor het artikel over de Renault Fluence in Volkskrant Magazine

En de praktische problemen van het rijden met een volledig elektrische auto staan kernachtig verwoord in de rubriek "Blik" van Volkskrant Magazine Klik hier voor het artikel over de Renault Fluence in Volkskrant Magazine van 24 maart 2012 waar journalist Theo Stielstra de Renault Fluence een aantal dagen tot zijn beschikking heeft. "Een kwestie van wennen aan de ongemakken" zegt Renault, "toch maar liever met een gewone auto op stap" zegt Stielstra. Strand je tenminste niet met lege accu's als je in de file terecht komt of onderweg nog een pakketje moet ophalen. Klik op de foto voor het volledige artikel .

 

Dezelfde keerzijde van "elektrisch groen" komt trouwens ook prominent terug in de test van vier elektrische auto's door de ANWB. Een van de redacteurs omschrijft het treffend: "de eerste meters in de Renault Fluence zijn fantastisch. Maar dan kijk ik op het dashboard: 54 kilometer op een bijna volle accu? Op benzine had ik dan al lang getankt!" Klik hier voor het artikel Klik hier voor het artikel over elketrische auto's in de ANWB Kampioen van mei 2012.

 

Daarnaast is er een NEN-norm voor onderhoud en reparartie van elektrische voertuigen in ontwikkeling. Volgens de Focwa is dit dringend noodzakelijk omdat het magnetisch veld rondom deze auto's zeer gevaarlijk is. Bij verkeerd herstel kan de monteur letterlijk door het pand geslingerd worden. Door opleidingen, personeel, gereedschap en werkvoorbereiding zullen de herstelkosten van deze categorie auto's flink hoger uitpakken en het zal daarom niet lang duren totdat verzekeraars een (veel) hoger premieniveau gaan doorberekenen voor elektrische auto's.

 

Naar Haagse politieke maatstaven profileert u zich met een elektrische auto als "groen", maar de produktie daarvan is zwaar milieuvervuilend (vele malen meer dan van een gewone auto) en de bovenstaande praktische problemen leiden er vrijwel altijd toe dat een elektrische auto een extra auto is op het bedrijf terwille van dat "groene" imago. Dat betekent een extra produktie en dus een extra NO2 en CO2 foothprint erbij. Het duurzaam gebruik van een youngtimer met een geregelde katalysator of een roetfilter in het geval van een diesel, is absoluut milieuvriendelijker!

 

 

Tot slot, het rapport "Milieueffecten van Oldtimers"

 

In de zomer van 2012 heeft het Planbureau voor de Leefomgeving in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek gedaan naar het effect van oude auto's op het milieu. De angel in het verhaal is natuurlijk de import van wegenbelastingvrije diesels met hoge kilometerstanden die dagelijks gebruikt worden. Klik hier rapport Milieueffecten van Oldtimers van het Planbureau voor de Leefomgeving om het rapport te lezen.

 

Uit het rapport blijkt dat er nog veel onderzocht moet worden, maar één van de beschreven oplossingen is het invoeren van het duitse systeem waarbij de TüV (lees in Nederland de RDW-) keurmeester aan de hand van objectieve criteria bepaalt of een beoogd oldtimer bijdraagt aan het cultureel erfgoed. De foute, stinkende diesels met hoge kilometrages vallen dan direct door de mand. Het systeem is simpel, in Duitsland buitengewoon effectief en snel en goedkoop in te voeren.

 

Kort na het verschijnen van het rapport werd overigens bekend dat de import van oude, wegenbelastingvrije diesels in de eerste vijf maanden van 2012 al met maarliefst 38% is gedaald vergeleken met dezelfde periode in 2011. Voor benzineauto's ligt dat percentage op 27. Dat is een forse trendbreuk en het lijkt erop dat het probleem van de import zichzelf al oplost.

 

Logisch, want enerzijds is de grote Europese vijver met interessante auto's van 1986 of ouder natuurlijk gewoon leeggevist. Er blijven enkel nog auto's over waarvan de onderhouds- en reparatiekosten bij dagelijks gebruik hoog zijn. En anderzijds moet er voor oldtimer diesels (en LPG-auto's) van na 1986 een wel stevige brandstoftoeslag betaald worden. Al met al loont het dus niet meer.

 

Wel mooi trouwens dat de site van Aaben Youngtimers als een van de geraadpleegde bronnen in het rapport wordt aangehaald!

 

 

Algemeen

 

Aaben Youngtimers probeert u zo goed en zo helder mogelijk uitleg te geven over de milieumaatregelen die ons te wachten staan. Hoewel er in het buitenland al veel is vastgelegd, staan de ontwikkelingen bij ons nog in de kinderschoenen. Daarom  kunt u natuurlijk geen rechten aan deze situatieschets ontlenen.

 
Klik hier voor uitleg over het gebruik van tagsAaben Youngtimers (Auto Aaben) is specialist in Mercedes Benz, BMW (youngtimers BMW), Audi en Volvo Youngtimers in Etten-Leur bij Breda. U vindt os ook bij youngtimers.nl en youngtimers Vught. We weten alles over fiscale bijtelling, bijtellingsvriendelijk rijden of bijtellingvriendelijk rijden, over btw correctie privé gebruik en btw correctie auto en u vindt ons in Youngtimer-Magazine (Youngtimermagazine, youngtimer magazine of youngtimer-magazine.nl), Auto Motor Youngtimer (amyoungtimer.nl) op Youngtimer-Pagina (Youngtimerpagina) en met een bedrijfspagina op Facebook (Facebook.com/AabenYoungtimers). We zijn ook bekend als de snoeptrommel (desnoeptrommel od desnoeptrommel.nl). We hebben voorts oldtimers (oldtimer) te koop en kunnen u advies geven over een goede oldtimer verzekering (oldtimerverzekering of oldtimer verzekeren) youngtimer verzekering (youngtimerverzekering of youngtimer verzekeren) zoals youngsterpolis, de aangepaste oldtimer regeling (oldtimerregeling pvv) en de oldtimerbeurs Rosmalen. Onze auto's zijn ideaal voor starters in verband met startersaftrek, een starterslening, starterslift of startersregeling, voor zzp, zzp er en leden van ZZP Nederland. Wilt u zelfstandig ondernemen of zelfstandig ondernemer worden dan zit u bij ons goed (ook voor zelfstandigenaftrek). Ondernemers in het vrij beroep en mkb zijn klant bij ons en zij maken gebruik van mkb winstvrijstelling, mkb brandstof en zijn vaak aangesloten bij MKB Nederland. We zien u graag op de Startersdag. Aaben Youngtimers is nauw betrokken bij BijtellingOldtimer.nl en BijtellingYoungtimer.nl (Autobelangen).


Wij ontvangen u graag op afspraak (in alle vrijblijvendheid uiteraard). Bel Han Terneldeli 06 55 - 699 630.

vertel een vriend(in) | nieuwsbrief