loading...

Volg ons op Facebook Volg ons op LinkedIn Volg ons op Twitter Alles over duurzaam en milieu
  

Fiscale voordelen

 

Het rijden met een youngtimer of oldtimer biedt fiscale voordelen. Op deze pagina gaan we nader in op de verschillende onderwerpen. Klik op de informatielogo's voor de deelonderwerpen of scroll naar beneden om alles te lezen.

 

Klik hier voor informatie over bijtellingvriendelijk rijden Bijtellingvriendelijk rijden  Klik hier voor informatie over de oldtimerregeling en motorrijtuigenbelasting Oldtimerregeling en motorrijtuigenbelasting
Klik hier voor informatie over de het vaststellen van de dagwaarde Bijtelling, bepalen dagwaarde  Klik hier voor informatie over het onderscheid tussen marge- en btw-auto's Marge- of BTW-auto
Klik hier voor een rekenvoorbeeld van bijtellingsvriendelijk rijden Bijtelling, een rekenvoorbeeld  Klik hier voor informatie over tax free leveringen in het buitenland Tax Free levering in het buitenland
Klik hier voor informatie over de BTW-correctie voor privégebruik BTW-correctie voor privégebruik  Klik hier voor informatie over de lobby in Den Haag BijtellingYoungtimer.nl, de lobby in Den Haag
Klik hier voor een rekenvoorbeeld van de BTW-correctie voor privégebruik BTW-correctie, een rekenvoorbeeld    

 

 

Teksten van Han, banner Aaben Youngtimers

 

 

 

Bijtellingvriendelijk rijden

 

In 2001 heeft de toenmalig Staatsecretaris van Financiën Wouter Bos de youngtimerregeling in het leven geroepen waarbij u bijtelling betaalt over de dagwaarde in plaats van de nieuwprijs.

 

Met een Youngtimer van Aaben geniet u dus fiscaal voordeel: zodra een auto 15 jaar of ouder is, betaalt u niet de zakelijke bijtelling van 25% over de oorspronkelijke cataloguswaarde, maar 35% over de dagwaarde en daarmee bent u aanzienlijk voordeliger uit.

 

Bepalend voor de 15 jaarsgrens is de datum van eerste inschrijving zoals die op het oorspronkelijke kentekenbewijs staat vermeld. Het maakt daarbij niet uit in welk land die eerste inschrijving heeft plaatsgehad. In het geval van een auto uit het buitenland, neemt het RDW die datum van het buitenlandse kentekenbewijs over op het nieuwe Nederlandse kentekenbewijs.

 

 

Bijtellingvriendelijk rijden, bepalen dagwaarde

 

De fiscus spreekt officieel over de waarde in het economisch verkeer (WEV) en in gewoon Nederlands is dat dan de dagwaarde. Deze waarde moet u bij de fiscus kunnen aantonen. In het jaar van aanschaf kunt u daar de aankoopfactuur voor gebruiken.

 

Maar bij zakelijk gebruik schrijft u natuurlijk af op de auto en wordt de boekwaarde ieder jaar minder. Ook de dagwaarde verandert, maar let op: de ontwikkeling van de boekwaarde hoeft niet synchroon te lopen met de dagwaarde. De markt kan immers grillig zijn. Om discussie met de fiscus te voorkomen is het verstandig om jaarlijks de waarde door een beëdigd taxateur te laten vaststellen. Dat kost niet zoveel en u loopt geen risico's. Op onze pagina met links Klik hier om naar de pagina met links te gaan vindt u er een aantal, u kunt zo doorklikken.

 

 

Bijtellingvriendelijk rijden, een rekenvoorbeeld

 

Een rekenvoorbeeld: een Mercedes-Benz 600 SE van het W140 type uit 1991 kostte destijds fl. 335.149 oftewel € 152.340. Normaalgesproken zou u 52% inkomstenbelasting 

     
   
     

betalen over 25% van de oorspronkelijke cataloguswaarde van € 152.340 oftewel een bijtelling voor het privé-gebruik van uw  zakenauto van € 19.804 per jaar.

 

Maar omdat deze Youngtimer Mercedes 15 jaar of ouder is, betaalt u in werkelijkheid maar 52% inkomstenbelasting over 35% van de huidige aanschafwaarde van € 25.950 oftewel een bijtelling van € 4.723 per jaar. Dat scheelt u dus € 15.081 netto per jaar! Een heel jaar lang.

 

Wat dacht u hiervan: als € 19.804 een bijtelling vertegenwoordigt van 25% dan vertegenwoordigt € 4.723 omgerekend een bijtelling van slechts 6%. Het is ongelooflijk, maar waar!

 

En hoe dan ook; de bijtelling van deze Youngtimer Mercedes 600 SE is evenveel als die van een kale Opel Astra. Wat heeft u liever: een vorstelijke Mercedes Youngtimer met een lage km-stand die niet stuk te krijgen is én waar u een goed gevoel bij heeft of een Opel Astra? Wij van Aaben Youngtimers weten het wel!

 

Het tweewekelijks magazine Autovisie vond deze eye-opener interessant genoeg om er met medewerking van Aaben Youngtimers een heel artikel aan te wijden en sindsdien zijn er al veel meer publicaties over verschenen Klik hier om naar mediapagina te gaan met alle publicaties. Ook op de site van de belastingdienst Klik hier om naar de site van de belastingdienst te gaan vindt u informatie over deze youngtimerregeling.

 

 

 

BTW-correctie voor privégebruik

 
Als een auto op naam van de zaak staat geregistreerd dan kan alle aan het bedrijf in rekening gebrachte BTW worden teruggevorderd bij de maand- of kwartaalaangifte. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de BTW op onderhoud, reparaties en brandstof en als u een BTW-auto heeft gekocht dan kan bovendien ook de BTW op aanschaf van de auto worden teruggevraagd. Ondernemers die hun zakenauto ook privé gebruiken, hebben voor dat deel privégebruik ten onrechte het voordeel van die BTW-verrekening en de fiscus stelt zich dan ook op het standpunt dat dit gecorrigeerd moet worden.
 
Aaben Youngtimers en De kracht van stilte, over meditaties en retraites.
 
Om de administratieve lastendruk beperkt te houden kan de ondernemer gebruik maken van een forfaitaire maatregel, maar als die ongunstig voor hem uitvalt, kan hij er natuurlijk ook voor kiezen om af te zien van dat forfait en het in werkelijkheid ten onrechte genoten BTW-voordeel te corrigeren.
 
Voor ondernemers met een auto van 15 jaar of ouder was het forfait tot 1 juli 2011 als volgt: men nam 35% van de waarde in het economisch verkeer, hiervan nam men 12% en dat moest men als BTW correctie betalen (simpel gezegd dus 4,2% van de dagwaarde). De Europese Gemeenschap in Brussel heeft dit forfait echter ongeldig verklaard en vandaar dat Den Haag een nieuw forfait heeft ingevoerd: vanaf 1 juli 2011 moet men bij een BTW-auto 2,7% van de cataloguswaarde (de nieuwprijs) als BTW-correctie betalen.
 
Die 2,7% geldt gedurende tot en met vier jaar volgend op het jaar waarin de ondernemer de auto is gaan gebruiken. Met ingang van het vijfde jaar volgend op het jaar waarin de auto in gebruik is genomen, is er een forfaitair percentage van 1,5 van toepassing.
 BTW-correctie voor privégebruik Aaben Youngtimers
Voor marge-auto's geldt altijd een forfait van 1,5% van de cataloguswaarde. De gedachte daarachter is dat er bij een marge-auto geen BTW is teruggevorderd over de aanschafwaarde en dat dus het forfait lager kan zijn. Natuurlijk is de aangepaste regeling gunstig voor youngtimers. Die worden vrijwel altijd als marge-auto gekocht.
 
Ondertussen geldt nog steeds dat een forfait er is om de administratieve lastendruk te verlichten, waarbij een ondernemer de keuze heeft om er al dan niet gebruik van te maken. Als de ondernemer van mening is dat hij in zijn specifieke geval met het forfait onvoordelig uit is dan staat het hem vrij om ervan af te wijken. Maar “maatwerk kost inspanning” en in dat geval moet de ondernemer het genoten privévoordeel van de BTW-aftrek “aannemelijk” maken.
 
Tijdens het gesprek dat we met Autobelangen.nl Klik hier om naar de website van BijtellingYoungtimer van Wouter van Embden te gaan op het Ministerie van Financiën hadden, werd het ons volgende duidelijk gemaakt:
 
Het is dan verstandig om in de boekhouding een aparte regel aan te maken voor de BTW op de autokosten (gescheiden dus van terug te vorderen BTW op overige inkopen). De fiscus gaat er vanuit dat 25% van de gereden kilometers zakelijk is en 75% privé (woon/werkverkeer geldt voor de BTW als privé) en als die verhouding anders ligt dan moet u dat “aannemelijk” maken. Het woord “aannemelijk” impliceert enige souplesse; in tegenstelling tot wat veel mensen denken is een sluitende kilometeradministratie handig, maar niet strikt noodzakelijk.
 
Conclusie: met een eenvoudige toevoeging in de administratie kunt u aanzienlijk voordeliger uit zijn dan met gebruikmaking van het forfait, zowel in de oude als in de nieuwe situatie.
    Klik hier voor contact met Han Terneldeli van Aaben Youngtimers Klik hier om in te schrijven voor de gratis nieuwsbrief
 
Bij de BTW- correctie heeft de fiscus het met de omschrijving "aannemelijk maken" dus anders geformuleerd dan bij de bijtelling/inkomstenbelasting (daar wordt gesproken van bewijslast). Als een sluitende kilometeradministratie ontbreekt, is het bijvoorbeeld ook mogelijk om de verhouding privé/zakelijk aan te tonen  d.m.v. een steekproef over een bepaalde periode of anderszins.
 
 
 

BTW-correctie voor privégebruik, een rekenvoorbeeld:

 
Een youngtimer met een dagwaarde van € 10.000 en een nieuwprijs van € 56.000 leverde met het oude forfait een BTW-correctie op van € 420 per jaar (= 4,2% * 10.000).
 
Zou het een BTW-auto zijn dan is de BTW-correctie met het nieuwe forfait € 1.512 per jaar (= 2,7% * 56.000). Zou het een marge-auto zijn, dan is de BTW-correctie € 840 per jaar (= 1,5% * 56.000).
 
Als de ondernemer gemiddeld 21.000 km per jaar rijdt (waarvan aangenomen wordt dat 75% privé is) en er uit zijn administratie blijkt dat hij zo’n € 695 ’s-jaars aan BTW op autokosten terugvordert dan moet hij € 521 aan BTW terugbetalen aan de staat (= 75% * 695). Is de verhouding geen 75% maar kan hij aannemelijk maken dat de verhouding privé/zakelijk fifty/fifty is dan is de BTW correctie € 348 (= 50% * 695). Hier loont het dus om een aparte regel BTW op autokosten in de administratie op te nemen.
 
Zou het een BTW-auto zijn dan ligt door de teruggevorderde BTW op de aanschaf het omslagpunt natuurlijk hoger, maar in alle gevallen blijft het verstandig om de zaak goed door te rekenen!
 
 

Oldtimerregeling en motorrijtuigenbelasting 

Mercedes S-Klasse bij Aaben Youngtimers

 

Oorspronkelijke situatie:

Tot en met 2011 gold de regeling dat auto's die voor 31 december 1986 geregistreerd waren, als oldtimer werden aangemerkt. Voor deze oldtimers hoefde men geen wegenbelasting te betalen en ook geen brandstoftoeslag voor diesel of LPG.

 

In feite lag de leeftijdgrens bij de oude regeling op 25 jaar en alle jongere auto's zouden géén vrijstelling meer krijgen.

 

2012 - Herziene oldtimerregeling:

In het belastingplan 2012 heeft het kabinet de oldtimerregeling aangepast en zocht zij aansluiting bij de Duitse en Franse oldtimerregelingen met een leeftijdgrens van 30 jaar. Voor deze 30 jaar oude auto's behoefde dan geen wegenbelasting betaald te worden, maar wel de brandstoftoeslag voor diesel of LPG. Deze herziene regeling is ook wel bekend als "Oldtimerregeling PVV" omdat deze tot stand is gekomen op initiatief van PVV tweedekamerlid Roland van Vliet.

 

Oldtimers volgens de oude definitie (alle auto's met een eerste registratiedatum van ten laatste 31 december 1986) bleven ook onder de nieuwe regeling vrijgesteld van wegenbelasting en brandstoftoeslag. De grens zou stapsgewijs worden verlegd van 25 naar 30 jaar:

 

Eerste registratie Leeftijd Oldtimer in
in 1986 25 jaar oud 2011
in 1987 26 jaar oud 2013
in 1988 27 jaar oud 2015
in 1989 28 jaar oud 2017
in 1990 29 jaar oud 2019
in 1991 30 jaar oud 2021

 

De oldtimerregeling was aangepast om tegemoet te komen aan de wensen van de hobbyisten om het cultureel erfgoed in stand te houden. Maar, er werden ook veel milieuvervuilende (met name diesel)auto's geïmporteerd voor dagelijks gebruik. Om dit oneigenlijk gebruik van de oldtimerregeling af te remmen was in het belastingplan 2012 dus de passage toegevoegd dat er voor diesels en LPG-auto's wel brandstoftoeslag verschuldigd zou zijn. Althans, dat gold dan voor oldtimers uit de vernieuwde regeling vanaf 1 januari 1987.

 

2014 - Nogmaals herziene oldtimerregeling:

Het dagelijks gebruik van wegenbelastingvrije oldtimers - en dan met name van diesels en LPG-auto's - is het kabinet Rutte II een doorn in het oog. Slecht voor het milieu zegt de regering (de bewindslieden hebben onze milieupagina Klik hier voor onze milieupagina nooit gelezen) en het scheelt de Staat inkomsten. Met name vanwege de noodzakelijke bezuinigingen heeft Rutte II eind 2012 in het nieuwe regeerakkoord van VVD en PvdA opgenomen dat met ingang 2014 alle oldtimers - zonder uitzondering - wegenbelasting zouden moeten gaan betalen. De praktijk pakte gelukkig iets milder uit, waarbij het evenwel vreemd is dat de aansluiting bij Europa is losgelaten.

 

 
Klik hier en bereken meteen uw premie!

 

 

De regeling is in april 2013 door staatsecretaris Frans Weekers definitief vastgesteld, met instemming van de ANWB, de FOCWA, de RAI, de KNAC (de Koninklijke Nederlandse Automobielclub), de BOVAG en de Fehac (Federatie Historische Automobiel en Motorfietsclubs) en is aldus in de rijksbegroting 2014 opgenomen en van kracht geworden.

  • Grens naar 40 jaar:

Met ingang van 1 januari 2014 is de leeftijdgrens voor vrijstelling van motorrijtuigenbelasting opgetrokken naar 40 jaar. Dat geldt zowel voor benzine-auto's, alsook voor auto's die rijden op LPG en diesel. Ook motorfietsen, bestelauto's, vrachtauto's, bussen en kampeerauto's die dan 40 jaar of ouder zijn, worden vrijgesteld van MRB. 

  • Geen overgangsregeling voor LPG en diesel:

Voor personen- en bestelauto's die op LPG of diesel rijden is er in Weekers' plannen géén overgangsregeling. Daarvoor moet het volle tarief MRB betaald worden, inclusief brandstoftoeslag. LPG-auto's kunnen eventueel omgebouwd en teruggekeurd worden naar benzine om voor de overgangsregeling in aanmerking te komen.

  • Inhoud overgangsregeling, kwarttarief:

Voor personen- en bestelwagens op benzine en de andere hierboven genoemde categorieën is er dus een overgangsregeling van toepassing: auto's die op 1 januari 2014 26 jaar of ouder zijn, komen in aanmerking voor een kwarttarief MRB met een maximum van € 120 per jaar ofwel € 30 per kwartaal (voor motorfietsen € 30 per jaar). Dat zijn in de praktijk voertuigen met een datum eerste inschrijving t/m 31 december 1987. Een auto met bouwjaar 1988 of jonger komt dus niet in aanmerking voor het kwarttarief en daarvoor moet gewoon tot de leeftijd van 40 jaar het volle pond worden betaald.

 

Dwingende restrictie bij toepassing van het kwarttarief is dat deze auto's niet de weg op mogen in de maanden december, januari en februari. Wilt u ook in deze periode kunnen rijden dan moet u gewoon het normale tarief MRB betalen.

  • Schorsen:

Het kwarttarief is van toepassing per kalenderjaar. Schorsen is mogelijk, maar niet binnen het kalenderjaar waarin voor het kwarttarief is gekozen. Het is dus niet mogelijk om beide regelingen tegelijkertijd te benutten.

 

In de tabel ziet u de bouwjaren die aanmerking komen voor de overgangsregeling. Voor deze bouwjaren betaalt u dus het kwarttarief met een maximum van € 120 per jaar tot het moment dat ze 40 jaar oud worden en vrijgesteld zijn motorrijtuigenbelasting:

 

Eerste registratie Vrijgesteld van MRB Eerste registratie Vrijgesteld van MRB
in 1974 in 2014 in 1981 in 2021
in 1975 in 2015 in 1982 in 2022
in 1976 in 2016 in 1983 in 2023
in 1977 in 2017 in 1984 in 2024
in 1978 in 2018 in 1985 in 2025
in 1979 in 2019 in 1986 in 2026
in 1980 in 2020 in 1987 in 2027

 

Is uw auto van 1988 of jonger dan heeft hij dus geen oldtimerstatus. Wilt u uitrekenen wat u nu aan motorrijtuigenbelasting verschuldigd bent, kijk dan hier Klik hier om de motorrijtuigenbelasting uit te rekenen.

 

  

Marge- of BTW-auto

 

Als een ondernemer een nieuwe auto koopt dan levert de dealer deze in alle gevallen als BTW-auto af. De ondernemer kan de BTW vervolgens bij zijn BTW-aangifte terugvragen aan de fiscus. Als hij de auto na verloop van tijd weer aan een andere ondernemer (of aan een garagebedrijf) doorverkoopt dan blijft het een BTW-auto. De auto heeft zo bijvoorbeeld een waarde van € 10.000 te vermeerderen  met  21%  BTW  oftewel € 2.100 wat een totaalprijs oplevert van € 12.100 inclusief BTW (om het voorbeeld eenvoudig te houden is hier het effect van de BPM buiten beschouwing gelaten).

 

Maar als hij de auto van € 12.100 inclusief BTW aan een particulier verkoopt dan wordt het vanaf dat moment een zogenaamde marge-auto van € 12.100 . Op de “vaste” prijs van € 12.100 is nu géén BTW meer van toepassing. Ook als een particulier een nieuwe auto koopt bij een dealer is het van meet af aan een marge-auto waarop geen BTW van toepassing is.

 

Eens een marge-auto, altijd een marge-auto? Veel mensen denken dat, maar het is een aperte misvatting: een ondernemer kan ook besluiten om een gebruikte marge-auto aan te schaffen. In dit voorbeeld koopt hij de auto dan in voor € 12.100 en kan hij geen BTW op de aanschaf verrekenen. Tot het moment van wederverkoop blijft het een marge-auto in zijn boeken, maar op het moment dat hij hem uitfactureert, is hij verplicht om de prijs met BTW te vermeerderen. Op dag één een marge-auto inkopen van € 12.100 en hem de volgende dag zonder afschrijving of verlies verkopen levert dus een prijs op van € 12.100 plus € 2.541 BTW ofwel € 14.641 inclusief BTW.

 

 

Tax Free levering en BPM teruggave bij export

 

Als u de auto in België of elders geleverd wilt hebben dan kan dat natuurlijk ook. Is hij nog niet in Nederland ingevoerd en heeft hij nog het buitenlands kentekenbewijs dan is er nog geen BPM afgedragen en in dat geval levert Aaben de auto met het oorspronkelijke buitenlandse kentekenbewijs zodat u deze in het land van bestemming kunt invoeren en tenaam kunt stellen.  De auto wordt dan Tax Free geleverd, dus zonder BPM (Belasting van Personenauto`s en Motorrijwielen). Vraagt u naar de mogelijkheden.

 

Als de auto al een Nederlands kenteken heeft dan is het een ander verhaal. Enkel bij auto's die een eerste tenaamstelling hebben van 16 oktober 2006 of later, is (rest)BPM-teruggave bij export mogelijk. Bij oudere auto's heeft er dus geen restitutie plaats.

 

  

BijtellingYoungtimer.nl

     
   
     

 

Samen met Wouter van Embden van en Corporate IP Klik hier om naar de website van CorporateIP van Wouter van Embden te gaan Hans Horwitz hebben we onder het label BijtellingYoungtimer.nl Klik hier om naar de website van BijtellingYoungtimer van Wouter van Embden te gaan een succesvolle lobby gevoerd in de Haagse politiek om de gunstige bijtellingsregeling bestendigd te krijgen. Hiernaast ziet u een TV-uitzending van RTL over de lobby en op de volgende pagina Klik hier om naar de volgende pagina te gaan en alles te lezen over de lobby in Den Haag leest u er meer over.

 

 

Algemeen

 

Aaben Youngtimers wijst u graag op de mogelijkheden die de wet op dit moment biedt, maar de belastingwetgeving kan natuurlijk altijd veranderen; Aaben is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen in uw situatie.

 

terug naar boven

 
Klik hier voor uitleg over het gebruik van tagsAaben Youngtimers (Auto Aaben) is specialist in Mercedes Benz, BMW (youngtimers BMW), Audi en Volvo Youngtimers in Etten-Leur bij Breda. U vindt os ook bij youngtimers.nl en youngtimers Vught. We weten alles over fiscale bijtelling, bijtellingsvriendelijk rijden of bijtellingvriendelijk rijden, over btw correctie privé gebruik en btw correctie auto en u vindt ons in Youngtimer-Magazine (Youngtimermagazine, youngtimer magazine of youngtimer-magazine.nl), Auto Motor Youngtimer (amyoungtimer.nl) op Youngtimer-Pagina (Youngtimerpagina) en met een bedrijfspagina op Facebook (Facebook.com/AabenYoungtimers). We zijn ook bekend als de snoeptrommel (desnoeptrommel od desnoeptrommel.nl). We hebben voorts oldtimers (oldtimer) te koop en kunnen u advies geven over een goede oldtimer verzekering (oldtimerverzekering of oldtimer verzekeren) youngtimer verzekering (youngtimerverzekering of youngtimer verzekeren) zoals youngsterpolis, de aangepaste oldtimer regeling (oldtimerregeling pvv) en de oldtimerbeurs Rosmalen. Onze auto's zijn ideaal voor starters in verband met startersaftrek, een starterslening, starterslift of startersregeling, voor zzp, zzp er en leden van ZZP Nederland. Wilt u zelfstandig ondernemen of zelfstandig ondernemer worden dan zit u bij ons goed (ook voor zelfstandigenaftrek). Ondernemers in het vrij beroep en mkb zijn klant bij ons en zij maken gebruik van mkb winstvrijstelling, mkb brandstof en zijn vaak aangesloten bij MKB Nederland. We zien u graag op de Startersdag. Aaben Youngtimers is nauw betrokken bij BijtellingOldtimer.nl en BijtellingYoungtimer.nl (Autobelangen).

 


Wij ontvangen u graag op afspraak (in alle vrijblijvendheid uiteraard). Bel Han Terneldeli 06 55 - 699 630.

vertel een vriend(in) | nieuwsbrief